Duomenų apsauga

Tyrimo atlikimas yra patvirtintas Vilniaus universiteto Psichologinių tyrimų etikos komiteto (PTEK). Kiekvienas asmuo, dalyvaujantis šioje apklausoje, gali bet kuriuo metu atsisakyti joje dalyvauti. Visa asmens pateikiama informacija yra konfidenciali. Tik tyrėjai turi prieigą prie pateiktos informacijos. Su tyrimu nesusiję asmenys neturi prieigos prie pateiktos informacijos ir negali sužinoti apie dalyvių dalyvavimą tyrime. Mokslinėse publikacijose bus skelbiama tik apibendrinta ir nuasmeninta informacija. Norint sužinoti apibendrintus tyrimo rezultatus, galima susisiekti el. paštu psichotraumatologija@fsf.vu.lt.

Sutikus dalyvauti antrame šios apklausos etape, paprašysime Jūsų pateikti savo el. pašto adresą. El. pašto adresu dalyviams bus siunčiama informacija apie antrąjį apklausos etapą.

Duomenys bus tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir Vilniaus universiteto dokumentus:

Nuasmeninti sukoduoti duomenys bus saugiai laikomi Vilniaus universiteto slaptažodžiu apsaugotoje byloje. Su tyrėjais bus dalijamasi tik nuasmeninta kopija.