#MANOSAVIJAUTA

Europos psichologinės gerovės ir įveikos COVID-19 pandemijos metu tyrimas

DALYVAUTI TYRIME

Europa susirūpinusi, kaip COVID-19 pandemija paveikė žmonių savijautą. Mums rūpi, kaip šiuo metu jaučiasi žmonės Lietuvoje ir Europoje, kaip įveikia sunkumus, ko jiems labiausiai reikia, kaip jiems galima padėti.

Pandemijos metu žmonėms teko ir vis dar tenka susidurti su įvairiais stresoriais. Šis stresas gali turėti neigiamų pasekmių savijautai, tačiau vis dar nėra žinoma, kokie būtent yra koronaviruso krizės padariniai. Šiuo tyrimu norime geriau suprasti su COVID-19 pandemijos poveikiu susijusius rizikos faktorius, stresorius bei žmonių poreikius skirtingose Europos šalyse. Tai leistų pasirinkti tinkamiausius būdus įveikti psichologines pandemijos pasekmes.

Apie tyrimą

Tyrimą inicijavo Europos trauminio streso tyrimų asociacija (European Society of Traumatic Stress Studies, ESTSS). Jis vykdomas vienuolikoje Europos šalių (Lietuvoje, Švedijoje, Italijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Sakartvele ir Nyderlanduose).

Tyrėjai turi ambicingą tikslą – apklausti bent 10 000 asmenų iš visos Europos. Tokio plataus masto apklausa, vykdoma įvairiose skirtingai koronaviruso paveiktose šalyse, suteiktų unikalių galimybių analizuoti ir palyginti žmonių patirtus psichologinius sunkumus, streso įveikos būdus bei poreikius.

Tyrimas padės geriau suprasti, kokios pagalbos žmonėms labiausiai reikia pandemijos metu. Tyrėjų tikslas yra teikti mokslu grįstas praktines rekomendacijas, kurios galėtų būti įgyvendinamos ir prieinamos Europos valstybėms, susidūrus su krizės sukeltais psichologiniais sunkumais.

Tyrimas vykdomas pagal tarptautinius tyrimų etikos standartus. Tyrimo vykdymui Lietuvoje buvo suteiktas Vilniaus universiteto Psichologinių tyrimų etikos komiteto leidimas.

Kaip dalyvauti?

Tik savo patirtimi sutinkantys pasidalinti žmonės gali tyrėjams padėti įvertinti, ko reikia siekiant užtikrinti gerą mūsų visų emocinę savijautą po pandemijos.

Norėdami prisidėti prie Europinio tyrimo, užpildykite klausimyną (pildymo trukmė 15-30 min). Tyrime kviečiami dalyvauti visi suaugę asmenys nuo 18 m. Tyrimas vykdomas 2020 m. birželio-gruodžio mėn.

Norime įvertinti ir galimus savijautos pokyčius, todėl kviečiame dalyvauti du kartus: birželio mėn. ir po pusės metų. Dalyvavimas abiejuose etapuose yra labai svarbus, tačiau galima dalyvauti ir tik pirmame apklausos etape.

Visi tyrimo dalyviai turės galimybę susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais bei parengtomis rekomendacijomis.

Europos psichologinės gerovės ir įveikos COVID-19 pandemijos metu tyrimas

Tyrimo vykdymą Lietuvoje koordinuoja VU Psichotraumatologijos centras.

Pagrindiniai tyrėjai: prof. Evaldas Kazlauskas, dr. Odeta Geležėlytė ir dokt. Monika Kvedaraitė.

Daugiau informacijos el. paštu psichotraumatologija@fsf.vu.lt.