#MANOSAVIJAUTA

Europos psichologinės gerovės ir įveikos COVID-19 pandemijos metu tyrimas

REKOMENDACIJOS

Europa susirūpinusi, kaip COVID-19 pandemija paveikė žmonių savijautą. Mums rūpi, kaip šiuo metu jaučiasi žmonės Lietuvoje ir Europoje, kaip įveikia sunkumus, ko jiems labiausiai reikia, kaip jiems galima padėti.

Pandemijos metu žmonėms teko ir vis dar tenka susidurti su įvairiais stresoriais. Šiuo tyrimu norime geriau suprasti su COVID-19 pandemijos poveikiu susijusius rizikos faktorius, stresorius bei žmonių poreikius skirtingose Europos šalyse. Tai leistų pasirinkti tinkamiausius būdus įveikti psichologines pandemijos pasekmes.

Apie tyrimą

Tyrimą inicijavo Europos trauminio streso tyrimų asociacija (European Society of Traumatic Stress Studies, ESTSS). Jis vykdomas vienuolikoje Europos šalių (Lietuvoje, Švedijoje, Italijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Sakartvele ir Nyderlanduose).

Pirmojo tyrimo etapo metu buvo apklausta daugiau nei 14 000 asmenų iš visos Europos. Tokio plataus masto apklausa, vykdoma įvairiose skirtingai koronaviruso paveiktose šalyse, suteikė unikalią galimybę analizuoti ir palyginti žmonių patirtus psichologinius sunkumus, streso įveikos būdus bei poreikius.

Šis tyrimas yra tęstinis ir šiuo metu Lietuvoje jau yra įvykęs ir antrasis tyrimo etapas. Dviejų tyrimo etapų rezultatų palyginimas padės geriau suprasti, kokios pagalbos žmonėms labiausiai reikia pandemijos metu. Tyrėjų tikslas yra teikti mokslu grįstas praktines rekomendacijas, kurios galėtų būti įgyvendinamos ir prieinamos Europos valstybėms, susidūrus su krizės sukeltais psichologiniais sunkumais.

Tyrimas vykdomas pagal tarptautinius tyrimų etikos standartus. Tyrimo vykdymui Lietuvoje buvo suteiktas Vilniaus universiteto Psichologinių tyrimų etikos komiteto leidimas.

Informaciją apie mokslines tyrimo rezultatų publikacijas skelbsime www.psichotraumatologija.lt


Rekomendacijos

Lietuvoje #MANOSAVIJAUTA tyrimas buvo atliekamas 2020 m. birželio – 2021 m. vasario mėnesiais, jame buvo kviečiami dalyvauti visi suaugę asmenys nuo 18 m.

Remiantis pirmo ir antro tyrimo matavimo duomenimis, buvo parengtos ir išplatintos rekomendacijos visuomenei, kuriose pristatomi pagrindiniai atlikto tyrimo rezultatai ir pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti savo psichologinę sveikatą pandemijos metu.

Su rekomendacijoms visuomenei bei VU Psichotraumatologijos centro paruoštomis rekomendacijoms ir kitoms grupėms (paaugliams, studentams, medikams) galite susipažinti VU Psichotraumatologijos centro tinklalapyje www.psichotraumatologija.lt

Europos psichologinės gerovės ir įveikos COVID-19 pandemijos metu tyrimas

Tyrimo vykdymą Lietuvoje koordinuoja VU Psichotraumatologijos centras.

Pagrindiniai tyrėjai: prof. Evaldas Kazlauskas, dr. Odeta Geležėlytė, dokt. Monika Kvedaraitė ir Augustė Nomeikaitė.

Daugiau informacijos el. paštu psichotraumatologija@fsf.vu.lt.